Skip to main content
Căutați
favicon

Aviz juridic

Aviz juridic

Obligația de informare din legea română privind comerțul electronic, articolului XX din Codul comercial, articolului XX din reglementările comerciale române și obligația de comunicare a informațiilor conform articolului XX din legea română privind mass-media

Ascendum Machinery SRL
Strada Turiștilor, Nr. 27
RO-077040, Chiajna, Ilfov

Obiectul de activitate al companiei: Vânzarea, repararea, închirierea și întreținerea echipamentelor de construcții

Sistemul de denunțare: → Află mai multe

Precizări legale

Responsabilitatea pentru conținut
În calitate de furnizor de servicii, suntem răspunzători pentru propriul nostru conținut din aceste pagini, în temeiul dreptului comun, în conformitate cu legea română privind comerțul electronic. Cu toate acestea, în calitate de furnizor de servicii, nu suntem obligați să monitorizăm informațiile externe, transmise sau stocate, sau să investigăm circumstanțele care indică o activitate ilegală. Acest lucru nu afectează obligațiile noastre de a elimina sau de a bloca utilizarea informațiilor în temeiul dreptului comun. Cu toate acestea, răspunderea în acest sens este posibilă numai din momentul în care am luat cunoștință de o anumită încălcare a legii. În cazul în care constatăm încălcări ale legii, vom elimina imediat acest conținut.

Răspunderea pentru linkuri
Site-ul nostru conține linkuri către site-uri web externe, ale unor terțe părți, iar asupra conținutului acestora nu avem nicio influență. Prin urmare, nu putem oferi nicio garanție cu privire la acest conținut extern. Furnizorul sau operatorul site-ului respectiv este răspunzător pentru conținut. Site-urile asociate sunt verificate în momentul creării legăturilor, pentru a stabili dacă există posibile încălcări ale legii. Nu a fost identificat niciun conținut ilicit la momentul creării linkului. Cu toate acestea, o verificare constantă a conținutului site-urilor, fără indicii concrete de încălcare a legii, nu poate fi prevăzută în mod rezonabil. În cazul în care constatăm încălcări ale legii, vom dezactiva imediat astfel de linkuri.

Legea privind dreptul de autor
Conținutul creat de către operatorul site-ului și informațiile de pe aceste pagini fac obiectul legislației române privind drepturile de autor. Copierea, prelucrarea, distribuirea sau orice alt mod de folosință, în afara limitelor legii drepturilor de autor, sunt permise numai cu acordul expres al autorului sau creatorului respectiv. Descărcările și reproducerile de pe acest website sunt autorizate exclusiv pentru uz personal, non-comercial. În cazul în care conținutul de pe această pagină nu a fost creat inițial de către operator, se vor respecta drepturile de autor ale terților. În mod particular, conținutul aparținând terților este marcat ca atare. În cazul în care, totuși, constatați o încălcare a drepturilor de autor, vă rugăm să ne informați în acest sens. În cazul în care constatăm încălcări ale legii, vom elimina imediat conținutul respectiv.

Proveniența ilustrațiilor

Fotografii: Ascendum, © VolvoCE IR All Rights Reserved, © Volvo Penta IR All Rights Reserved, Sennebogen, Epiroc.

Concept, web design, implementare tehnică

media cube communications GmbH
Austraße 8
A-5110 Oberndorf, Salzburg
www.mccom.at